"Frihed - med residual indkomst"

  logo  
Forsiden - Selvstændig - Residual indkomst - Bogen - Anmeldelser - Kursus - Artikler - Om - KontaktSelvstændig virksomhed

Lad os først lige få nogle definitioner på plads. En selvstændig virksomhed, med eksempelvis residual tilbagevendende indtægt, indebærer, at følgende tre elementer er til stede:

1. Et produkt eller en serviceydelse, samt nogle tekniske og menneskelige færdigheder,

2. Et netværk eller et system (til at gøre omverdenen opmærksom på produkt og serviceydelse), hvilket vil sige en markedsføringsmetode, samt

3. Den mest hensigtsmæssige holdning og indstilling hos virksomheds-indehaveren (den selvstændige erhvervs-drivende).

Robert KiyosakiDe to første punkter har Robert Kiyosaki beskrevet i sin bog ”Rich Dad, Poor Dad” (www.richdad.com), og disse to punkter er også, hvad de fleste iværksætterkurser beskæftiger sig med. Det tredje punkt er udsprunget af min erfaring som psykoterapeut og coach, primært i forbindelse med mine samarbejdsrelationer og klienter gennem de seneste 16 år.

Punkt 1) Et produkt eller serviceydelse er selvfølgelig nødvendigt. Hvis man ikke har et produkt, har man ikke en selvstændig virksomhed. Man skal have noget at tilbyde andre mennesker, som imødekommer en efterspørgsel (en oplevet værdiforøgelse for kunden). Det er endvidere vigtigt, at man mestrer sit område. Man skal have erhvervet sig nogle færdigheder og være dygtig – i det mindste til et vist niveau. Ofte er det tilstrækkeligt, at man blot er en smule dygtigere end de, der ønsker at betale penge for mere viden, besparelse i tid og penge, eller at tjene penge.

Punkt 2) Et netværk (eller system/markedsføring) skal gøre kunderne klar over produktets eksistens. Selv om man har verdens bedste produkt, vil ingen kunder købe det, hvis de ikke ved noget om det. Denne bog beskæftiger sig primært med dette punkt om netværker og systemer.

Punkt 3) Sidste og vigtigste punkt er dine holdninger og overbevisninger, som er altafgørende for, at de to foregående punkter giver mening, og at man kan få succes som selvstændig. Dette punkt er blevet behandlet indgående i bogen ”Frihed – med selvstændig virksomhed”.

Hvem er de selvstændige?
Jeg har en tese om, at der er fire typer selvstændige erhvervsdrivende:

1. Nogle har en hobby, som de er meget optaget af og er dygtige til, men det bliver aldrig til mere end en hobby, selv om de ønsker at komme til at tjene penge på det.

2. En del har en lille virksomhed med nogle få kunder, men der er desværre ikke kunder nok til, at de kan leve af det. De har typisk et lønnet job ved siden af deres forretning/praksis. Hvis de kunne, ville de meget gerne leve af deres selvstændige virksomhed uden det ekstra arbejde (som de måske ikke bryder sig ret meget om).

3. Nogle har en virksomhed med tilstrækkeligt med kunder/klienter, en fuldtids indtægt og de er ganske godt tilfredse med tilværelsen.

4. Andre har en selvstændig virksomhed/praksis, men føler sig presset til at arbejde hårdere, end sjovt er. De risikerer i løbet af en årrække at brænde ud på grund af succesen. De føler sig måske ensomme og mangler anden social kontakt end blot deres kunder/klienter. De tør ikke holde ferie og fri, og de har ikke råd til at blive syge. I det daglige arbejder de alt for meget og alt for længe. De har svært ved at overskue deres pensionsmuligheder, og skubber denne problematik foran sig, i håbet om, at det nok løser sig af sig selv. Nogle fra denne gruppe er desperate efter alternative muligheder for indtjening, i frustration over ikke at kunne finde nogen farbar vej til at skabe ro og balance i deres selvstændige virksomhed.

Denne bog ville formentlig kunne hjælpe de mennesker, der er karakteriseret i gruppe 1, 2 og 4, men også gruppe 3 ville måske være interesserede.

Hvordan er det at være selvstændig - for mig?
SelvstændigFor ti år siden arbejdede jeg som fuldtids børnehavepædagog-medhjælper og senere skolelærer i en periode på to et halvt år. Nu har jeg selv fået en datter, og kan pludselig se en parallel. Den tilfredsstillelse, det giver mig at være selvstændig i forhold til at være lønmodtager, føles på samme måde som forskellen mellem at have sit eget barn, og at være lærer for andres børn. For mig er det ubeskriveligt dejligt, og jeg har svært ved med ord at forklare forskellen. Lad mig understrege, at der intet er i vejen med at være pædagog/lærer eller at være lønmodtager/medarbejder. Men for mit vedkommende passer det mig bedre at være far og selvstændig. Stærk følelsesmæssig tilknytning til dem, jeg holder af, samt økonomisk og tidsmæssig frihed, betyder rigtigt meget for mig.

Typer af indkomster
Der er tre forskellige typer indkomst for alle mennesker:
· ”Nu”-penge, engangs-salg her-og-nu, fx at du fra din iskiosk sælger en is til en kunde.
· Gen-salg eller repetitivt salg. Når kunden kommer tilbage og køber en is mere.
· Residual tilbagevendende indkomst. Du ansætter folk til at sælge isene til kunderne og behøver dermed ikke selv at være til stede i iskiosken.

Boganmeldelse
"Jeg kan godt lide sætningen i det afsluttende kapitel: "MLM er et uddannelsessystem og et helt nyt paradigme, som kan være bevidsthedsudvidende og være med til at forandre et liv radikalt til det bedre. For mange kan det være et sporskifte med et paradigmeskift fra et teknisk verdenssyn til et mere bredt og holistisk syn – nemlig at det er helt anderledes end det, man kender i forvejen." Det er den ultimative korte og præcise konklusion."
Læs mere i boganmeldelsen
De tre eksempler med isene er typisk for selvstændige, men og så en ansats indkomst er det samme her. Et job er en kombination af ”nu”-penge (du sælger din tid for en løn), og gen-salg (når du har et job, der fortsætter måned efter måned). Hvis du ved siden af din månedsløn/timeløn endvidere har en residual indtægt, dækker du alle tre typer indkomst.

Så residual indkomst er ikke kun for selvstændige. En ansat kan med stor fordel have en residual indkomst ved siden af sit lønmodtagerjob, men ofte kræver det en del holdningsbearbejdning, da residual indkomst på mange måder ligner et selvstændigt arbejde.

Hvis man føler, at man har for lidt tid og økonomisk overskud i hverdagen (både som ansat og som selvstændig), kunne en parallel residual indkomst være en mulighed. På den måde kan man få tid til det, man har lyst til. At man har valgmuligheden mellem at gå på arbejde (hvis det er det, man kan lide) eller at vælge at finde på noget helt andet i fx retning af mere frivilligt (velgørenheds)-arbejde, fordybelse i det der interesserer en eller mere hobby-prægede aktiviteter.

Det er min holdning, at alle mennesker med fordel kunne have mindst to (og helst tre) af hinanden uafhængige indtægtskilder. Mindst én af disse bør være en residual indkomst. Stopper en af indtægtskilderne, vil det ikke påvirke økonomien nævneværdigt (medmindre man bruger alt, hvad man tjener), og man er således ikke så sårbar over for fx fyring, kundeflugt, konjunktursvingninger eller lignende. Dette gælder for alle mennesker, ikke mindst for selvstændige.

Resumé
En selvstændig virksomhed består af 1) produkt/serviceydelse/-færdighed, 2) netværk/system, og 3) holdning/overbevisning/-indstilling.

De tre typer indkomst er 1) en-gangs-indtægt, 2) gen-salgs indtægt, og 3) residual tilbagevendende indtægt.

Næste side