"Frihed - med residual indkomst"

logo
Forsiden - Selvstændig - Residual indkomst - Bogen - Anmeldelser - Kursus - Artikler - Om - KontaktHvad er residual indkomst?

Boganmeldelse
"Jeg vil anbefale enhver, der interesserer sig for at opnå en passiv indtægt at læse denne bog.

Bogen er så ny, anderledes og spændende at folk ikke kan nøjes med at læse resume'erne, som slutter hvert kapitel. Der er meget god information i hele bogen."
Læs mere i boganmeldelsen
Den letteste måde at forklare begrebet på, er en sammenligning mellem aktiv og passiv indkomst. Passiv indkomst er en form for residual indkomst.

Aktiv indkomst er, når jeg sælger min tid for penge - og ofte også er til stede sammen med kunden. Her er en opremsning med eksempler på typer af aktive indkomster: f.eks. is-sælger, lønmodtager, administrerende direktør, konsulent, advokat, tandlæge, bogforlægger, psykoterapeut, statsminister, underviser og musiker.

Residual indkomst skal opfattes på følgende måde: Når du indledningsvist gør en indsats, som du ikke direkte bliver betalt for, men som du efterfølgende får en provision af, når kunder forbruger produktet eller serviceydelsen.

Tekstboks: En residual indkomst bliver i ordbogen oversat til ”honorar for genudsendelse” og ”tilbagevenden”. Det er en mangfoldig indtægt, der kommer ind på kontoen, måned efter måned, længe efter at arbejdet er afsluttet. Passiv (tilbagevendende, selvnærende, residual) indkomst er, når jeg indledningsvis gør en indsats (stor eller lille), som skaber værdi for andre mennesker, og disse mennesker vil betale for denne værdi. Jeg behøver efterfølgende ikke nødvendigvis at være til stede fysisk, for at de kan købe eller forbruge produktet eller serviceydelsen. Når indsatsen én gang er ydet, er der en indtjening uden yderligere aktivitet. Når processen er auto­matiseret, bliver kunderne ved med at modtage og betale for produktet (typisk via internettet), så længe de ønsker det.

Passiv indkomst Her er en liste med nogle få eksempler på passive (eller resi­duale) indkomster: Iskiosk­ejer med ansatte, opfinder som har patent på sin opfindelse, forfatter, kursusudbyder med internetkurser, folke­pensions­modtager, virksomhedsejer der lader internettet arbejde for sig så han/hun ikke selv behøver at være til stede, renter fra indestående i pengeinstitut, MLM (herom senere), eller en musiker der har udgivet en CD. Eksempelvis tjener John Lennons arvinger stadig penge på sangen ”Woman”. Hvorfor? Fordi folk bliver ved med at ville høre og købe denne vidunderlige sang. Når musikerens CD er færdigindspillet, tjener han eller hun en royalty, hver gang CD’en bliver rakt over disken eller downloadet på nettet (i det mindste de 50 år, hvor ophavs­rettighederne er gældende).

Med residual indkomst er det vigtigt, at produktet er til vedvarende glæde for en masse mennesker. Hvis folk ikke vil vedblive at forbruge produktet, holder pengestrømmen automatisk op, men så længe folk efterspørger og betaler for en vare eller en tjenesteydelse, er der en residual indkomst for den eller de personer, som oprindeligt skabte produktet eller serviceydelsen. Dette fortsætter i al uendelighed.

Investering

Tekstboks: Du kan godt arbejde færre timer og samtidig opretholde den samme indtægt og livsstil. Hvorfor ikke have det sjovt i livet – hele livet? Hvorfor vente på en pensionering (om mange år), hvis man kan vælge at lade sig mini-pensionere i løbet af et eller to år?

 width= Ofte skal man indledningsvis yde en indsats, for at få noget retur. Lad mig illustrere det med en brændeovn. Forestil dig, at du går hen til den kolde brændeovn, og siger: ”Jeg vil gerne give dig brænde, hvis du giver mig varme først!” Sådan virker det ikke. Det er den anden vej rundt. Specielt selvstændige yder en indsats, inden der kommer en ”gevinst”. En landmand véd, at han skal så, før han kan høste. En arbejdsgiver og selvstændig er klar over, at der skal investeres, inden der kommer et afkast. Brændeovn

Som nævnt i forrige kapitel skal der tre ting til at have en selvstændig virksomhed, og en af de vigtigste ”investeringer” for den selvstændige erhvervsdrivende er egne holdninger og overbevisninger, samt indstillingen til den selvstændige virk­somhed. For at starte en selvstændig forretning er det sjældent tilstrækkeligt med en smart brochure i markante farver eller en flot dynamisk hjemmeside.

Hvis man ikke kan hæve sig op i helikopter-niveau, og se hvad det er, at klienterne og kunderne vil have, vil man få svært ved at få succes med sin selvstændige virksomhed/praksis.

Lineær og residual indkomst

At bytte sin arbejdskraft med en time- eller måneds-løn (altså en fast løn) er lineær indkomst. Lønnen er direkte forbundet med den tid og arbejdsindsats, man yder. Man ved, hvor meget man tjener hver eneste måned.

Man kan godt tjene mange penge med en lineær indkomst. Selvstændige konsulenter kan tjene adskillige tusinde kroner i timen - men på den anden side er der ingen, der betaler en konsulent for at ligge i sengen og være syg.

Med residual indkomst kan man have eksponentiel vækst, d.v.s. at indkomsten forøges over tid. Den starter småt og kan blive stor.

Når en gruppe mennesker forstærker deres energi og indsats gennem et lille antal mennesker, som de underviser og leder til at disse efterhånden kan undervise og lede deres egen gruppe til at gøre det samme med deres folk, o.s.v., så vokser netværket og indkomsten eksponentielt.

Eksponentiel vækst

- Hvad vil du helst have: 1 million kr. her og nu - eller en enkelt øre, som hver dag i en måned fordobles?”
(se tabellen herunder)

Dag

Kroner

1

0,01

2

0,02

3

0,04

4

0,08

5

0,16

6

0,32

7

0,64

8

1,28

9

2,56

10

5,12

11

10,24

12

20,48

13

40,96

14

81,92

15

163,84

16

327,68

17

655,36

18

1.310,72

19

2.621,44

20

5.242,88

21

10.485,76

22

20.971,52

23

41.943,04

24

83.886,08

25

167.772,16

26

335.544,32

27

671.088,64

28

1.342.177,28

29

2.684.354,56

30

5.368.709,12

31

10.737.418,24

Som det fremgår af ovenstående tabel, vil den ene øre efter bare 28 dage have passeret en million kr.

Det er lidt ligesom at skrive på et tastatur – enten med én finger eller med alle ti. Den ene finger kan sammenlignes med liniær, hvorimod ”blindskrift” er eksponentielt. Hvis man kun bruger en finger, er der en begrænsning i den hastighed, man kan skrive med. Hvis man derimod bruger alle ti fingre uden at skulle kigge på tastaturet, er hastigheden langt højere (når man indledningsvis har lært det), og man kan hele tiden blive dygtigere og hurtigere. Jeg selv skriver normalt omkring 350 tegn i minuttet, hvorimod jeg, hvis jeg kun bruger én finger (når jeg fx sidder med min lille datter på skødet) højst kan komme op på omkring 150 tegn pr minut.

Hvis du vil læse resten af kapitlet om hvad residual er, og hvad det kunne betyde for dig at have en sådan indkomst, så tilmeld dig nedenstående formular for gratis at modtage kapitlet, samt i løbet af et par uger et kort resume af samtlige 10 kapitler.  


Passiv indkomst


Her er uddrag fra afslutningen i bogen:

MLM (Multi-Level Marketing eller Network Marketing) er en distributionsform for produkter eller serviceydelser, hvor penge tjenes på vidensdeling, anbefalinger, henvisninger og referencer, samt på at hjælpe andre med at gøre det samme.

MLM er at forene high tech med high touch – d.v.s. kontakt både via internettet, computere og i form af personlige menneskelige relationer.

Indtjeningen i MLM er residual indkomst, som ved opslag i ordbogen bliver oversat til ”honorar for genudsendelse” og ”tilbagevenden”. Det betyder, at der måned efter måned kommer et beløb ind på kontoen længe efter at arbejdet er afsluttet. Residual, passiv, selvnærende indkomst er, når jeg indledningsvis gør en indsats (stor eller lille), som skaber værdi for andre mennesker, og disse mennesker vil betale for denne værdi. Jeg behøver efterfølgende ikke nødvendigvis at være til stede fysisk, for at de kan købe eller forbruge produktet eller serviceydelsen. Når indsatsen én gang er ydet, er der en indtjening uden yderligere aktivitet – så længe der er efterspørgsel.

Den residuale (passive) indkomst sikrer mig, at der kommer penge ind på min konto, uden at jeg, efter den indledende indsats, er nødt til at knokle resten af mit liv, og det giver mig tryghed, frihed – og tid. Hvis jeg ønsker at holde en måneds eller halvt års ferie, så gør jeg det. Hvis jeg vælger at beskæftige mig 10 timer om dagen med det, som jeg er optaget af, så gør jeg det. Hvis jeg har lyst til at være sammen med min lille datter og resten af familien, så står det mig frit for at gøre det. Dette er for mig frihed. At jeg kan kombinere tingene. Et par dage om ugen har jeg har terapi- og coaching-klienter, både fysisk og via telefonisk kontakt, og jeg er engageret i en hel del frivilligt arbejde. Jeg har endvidere skrevet denne bog, og manuskriptet til næste bog er ved at tage form.
Frihed er en individuel sag. Vi har hver især vores egen definition på, hvad frihed er. Men forestil dig, at der hver eneste uge eller måned fast kommer et beløb ind på din konto, uanset hvad du gør eller ikke gør.
Ville det være en form for frihed for dig?
For mit vedkommende har MLM givet mig en fuldtidsindtægt med et deltids arbejde – resten af mit liv.
Hvis MLM er noget, du synes kunne være interessant, så spørg dem, der allerede har gjort det, og lær af dem. Find en, du har tillid til, og spørg vedkommende til råds. Prøv dig lidt frem. Lad være med at gøre det for besværligt for dig selv.

Den konventionelle verden. Hvad er alternativerne?
Hvis du vælger at forblive i den konventionelle erhvervsverden, risikerer du, at den:
- Kræver mere af dig, end den giver dig tilbage.
- Kræver, at du vælger mellem enten familien eller din karriere.
- Ejer enhver succes, du skaber.
- Forsøger at overleve i en globaliseret økonomi og verden med halsbrækkende konkurrence (som en dag måske også skiller sig af med dig).
- Nogle gange har mistet moralkompasset, hvilket betyder at du måske pludselig opdager, at du befinder dig temmelig langt fra de begreber og holdninger, du oprindeligt blev tiltrukket af, fx at skabe nyttige ting, kurere de syge, forsvare de uskyldige, hjælpe dine medmennesker eller at undervise børn.
Med MLM vil du have genskabt kontrollen over din økonomi, din karriere, og din personlige målopfyldelse. Dit nye firma hedder DIT-NAVN og du sidder selv i direktørstolen. Kun du beslutter, hvor hovedkvarteret skal ligge, hvad arbejdstiden er, hvilke produkter eller serviceydelser du vil arbejde med, og hvem du vil arbejde sammen med. Du åbner dit liv for en myriade af ny spændende mennesker, eksperimenter, og muligheden for at afprøve nye ting. Du forankrer din karriere i principperne om, at jo mere du af hjertet hjælper andre mennesker, jo mere succes får du.

Mange i MLM siger, at den personlige udvikling og det at have mere tid til sig selv og familien, er betydeligt vigtigere, end det, de tjener. Tidsmæssig frihed kommer før økonomisk frihed.

Er det muligt for dig at opnå et indkomstniveau du vil være tilfreds med, at få succes, mere tid for dig selv, og at blive mere lykkelig ved hjælp af MLM og denne bog? Helt bestemt! Er der nogen garantier? Bestemt ikke!

Fordele med MLM:
- Som forældre har du mere tid sammen med dit barn.
- Hvis du tidligere har arbejdet for en anden (lønmodtager/arbejdsgiver forhold), har du her chancen for at arbejde for dig selv og din familie. Det kunne vise sig at være det hele værd, også selv om du måske ikke tjener så meget som før.
- Du kan gå alderdommen i møde med finansiel sikkerhed og måske også forbedret helbred.
- Du kan skabe livslange venskaber med succesfulde, positive mennesker – fra mange forskellige, spændende steder i verden.
- Du kan nyde tilfredsstillelsen, som kommer af at hjælpe andre mennesker, ved at være lærer, mentor og leder i din organisation.

Ti tendenser
Bogen ”The New Professionals” peger på ti tendenser, der vil skabe fremtiden for erhvervslivets nye professionelle, samt vil få MLM til at vokse:
  1. Sideløbende økonomi. Usikkerhed ved den nuværende indkomst og mulighed for andre kilder af pengestrøm. Vi har krise, og ingen ved, hvor længe den vil vare. Derfor er det en god idé at sikre sig med flere indtægtskilder.
  2. Eksisterende professioner står for fald. Besparelser, regulativer, internet, ny teknologi, samt ”kolde hænder” i forsorgen gør, at ingen kan føle sig sikre på, om deres uddannelse og arbejde vil vare ved.
  3. Et aldrende samfund. Der bliver færre og færre til at forsørge flere og flere.
  4. Længere livsforløb. Folk lever længere - og er i stand til at være aktive og produktive i deres guldalder.
  5. Jobfleksibilitet. Mulighederne for og kravet om fleksibilitet vokser støt. Det bliver kun til dels honoreret i det konventionelle erhvervsliv.
  6. Internettets styrke. Højhastighed, billig og brugervenligt internet, samt forbedret kommunikations-teknologi vil gøre hjemmebaserede virksomheder mere effektive og lukrative end nogensinde før. At hele familien deltager vil styrke familiebåndet.
  7. Et bedre renommé. Tidligere tiders fejltagelser (såkaldte børnesygdomme) er rettet op, og MLM-branchen er modnet til en langt mere troværdig og effektiv måde at tjene penge på.
  8. Personlige barrierer. MLM er formentlig verdens mest effektive værktøj til personlig udvikling.
  9. Direkte salg som E-handel distributions-kanal. I stedet for at spendere millioner af kroner på tvivlsomme reklamemetoder, bruger firmaerne hellere penge på ”hæren af frivillige”, der selv bruger produkterne og anbefaler dem til andre.
  10. Den globale markedsplads ekspanderer og bliver mere lukrativ.
Hvad gør man, hvis firma eller produkter ophører?
Hvordan kan man sikre sig, at det store arbejde, man har udført med at opbygge en organisation af gode mennesker, ikke forsvinder i den blå luft på grund af udefrakommende faktorer? Jeg tror, at der for fremtiden vil være sværme af netværkere, der altid finder de bedste muligheder og tilbud. Sværmen (eller stammefællesskabet) henvender sig til en række firmaer, og de firmaer, der opfylder sværmens behov, får en stor gruppe loyale kunder. En sværm er lidt ligesom en bisværm. Det vil sige mange mennesker, der fokuser på at arbejder mod det samme mål. Det er som en mobil indkøbsforening, der altid finder det bedste tilbud, både på kort og langt sigt. Firmaerne vil automatisk tilpasse sig dette nye forbrugermønster, og slutresultatet er en vind-vind-situation, hvor der ikke er nogen tabere - bortset fra reklamebranchen! Den vil uddø, fordi der ikke vil være brug for den mere, og fordi folk ikke gider at se eller høre på reklamer.

I løbet af de seneste år er adskillige brancher uddøde. I min barndom var typograferne en umådeligt stærk og velbetalt gruppe, men hvor mange typografer findes der i dag? Verden ændrer sig hele tiden. Det eneste, der altid vil bestå, er behovet for gode relationer mennesker imellem.

Derfor er det ligegyldigt, om et firma stopper, eller om firmaet vælger at skifte produkterne ud med nogen, du ikke bryder dig om. Du har med MLM skabt en gruppe af loyale mennesker, der følger dig. Det er styrke og fremtidssikring. Du vil rest af dit liv blive belønnet for din store indledende indsats – og det er præcis hvad MLM handler om!Der er selvfølgelig meget mere at lære om MLM, end jeg kan nå at skrive i denne bog. MLM er et uddannelsessystem og et helt nye paradigme, som kan være bevidsthedsændrende og være med til at forandre ens liv radikalt til det bedre. For mange er det som en pædagogisk uddannelse for en person, der kun har arbejdet med teknik hele sit liv – nemlig at det er helt anderledes end det, man kender i forvejen.

Hvis du tænker på, om MLM muligvis er noget for dig, vil jeg bede dig om en enkelt ting: I morgen tidligt, i præcis det øjeblik, du lukker hoveddøren bag dig på vej på arbejde, vil jeg bede dig om at overveje følgende tanke: ”Har jeg virkelig lyst til at forlade min familie lige nu? Eller har jeg mere lyst til at gå tilbage og spise morgenmad med dem i fred og ro, og i øvrigt gøre hvad det passer mig resten af dagen…”

Jeg vil slutte, hvor jeg startede, at det er min klare overbevisning, at alle mennesker med fordel kunne have mindst to (og helst tre) af hinanden uafhængige indtægtskilder. Mindst én af disse bør være en residual, selvnærende indkomst. Stopper en af indtægtskilderne, vil det ikke påvirke økonomien nævneværdigt, og man er således ikke så sårbar over for fx fyring, kundeflugt, konjunktursvingninger eller lignende. Dette gælder for alle mennesker, ikke mindst for selvstændige.

Jeg håber, at du har haft glæde af at læse bogen.

 


Anmeldelse af MLM-coach Mikael Hoffmann:

"Min første kontakt med Mikael Hoffmann var i forbindelse med en fælles interesse for Network Marketing, som vi talte sammen om. Samtidig havde jeg gennem længere tid søgt efter en coach, men jeg havde forestillet mig, at det skulle være en i USA. Mikael og jeg svingede godt sammen, og vi havde samme værdigrundlag, så det var en helt naturlig udvikling at benytte ham som coach. Gennem vores forløb har jeg fået vendt bøtten og lært noget meget stort: At være bevidst om at stille spørgsmål frem for at antage. Det er faktisk først for nylig, at det for alvor er gået op for mig, hvor værdifuldt og produktivt det er. Vi har været hele vejen rundt - primært karrieremæssigt, men også privat. Det har været en overraskende positiv oplevelse, og jeg kan absolut anbefale andre et forløb hos Mikael."

Uffe Kirkegaard

 Klik her for at læse om online-kurset i residual indkomst.

Anmeldelse af kurset:

"Mikael Hoffmanns bog Frihed-med residual indkomst samt audio kurset hvordan får du MLM til at virke for dig vil jeg på det varmeste anbefale til andre fordi det har betydet rigtig meget for mig.

Inden jeg for ca.10 mdr. siden første gang læste bogen Frihed- med residual indkomst var jeg meget i vildrede. Vi havde gennem flere år tjente for lidt i familien og den ubalance som det medførte samt den måde vi var blevet præsenteret for MLM muligheden på, gjorde at det ikke føltes helt rigtig, at begynde at investere Tid, kræfter og penge i at opbygge en MLM forretning.

Bogen og audio kurset fik mig imidlertid til at se MLM forretningen i et helt andet lys. Jeg forstod nu hvor meget MLM handler om personlig udvikling og vigtigheden af at have balance i sit eget liv før man kan få succes med at lede andre til at nå deres mål indenfor MLM. Gennem de seneste 10 mdr. har vi i min familie fået en langt mere ligelig fordeling af arbejdsopgaverne og en indtægts forøgelse på 8-10.000 kr. pr. måned hvilket har betydet, at der er harmoni, balance og økonomisk overskud også sidst på måneden og nu er vi som familie klar til sammen at hjælpes at med at opbygge en MLM forretning. Før var vi i en situation hvor vi troede vi skulle have en hurtig succes, som kunne rette op på vores økonomiske ubalance, hvilket meget nemt kunne have gjort det hele meget værre. Nu kan vi derimod realisere vores MLM drømme på en måde som passer os og hvor vi ved at hjælpe og motivere hinanden og andre kan opbygge en solid forretning som kan byde på rigtig mange gode, spænende og lærerige oplevelser for os alle. Jeg er idag ikke i tvivl om at hverken min familie,jeg eller vores planer med vores MLM forretning havde været det sted det er idag, uden denne bog og audio så jeg giver med stor glæde begge dele mine varmeste anbefalinger."

Klaus Hansen
Klaus Hansen, Sorø
Bogen "Frihed - med residual indkomst" kan købes i boghandlerne, samt på www.elounge.com til reduceret pris, eller lånes på biblioteket.

Det er mit håb, at denne bog vil ændre hele måden at tjene penge gennem residual indkomst på. At det bliver både lettere og sjovere med flere muligheder for mange flere mennesker.

Næste side